1. Contact
Voor vragen over fietsenmaar.nl kunt u gebruikmaken van het contactformulier.

2. Gegevens van bezoekers en Cookies
Zie de privacy en cookieverklaring

3. Aansprakelijkheid
a. Hoewel de artikelen op fietsenmaar.nl met zorgvuldigheid worden geschreven, kan het voorkomen van fouten of omissies niet worden uitgesloten.

b. Fietsenmaar.nl noch beheerders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade (direct of indirect) ten gevolge van het direct of indirect opvolgen van de op deze website vermelde informatie of een gegeven advies in de vorm van een antwoord op een gestelde vraag.

c. Voorts zijn fietsenmaar.nl noch beheerders aansprakelijk te stellen voor mogelijke schade (direct of indirect) ten gevolge van het direct of indirect opvolgen van op of door andere websites aangeboden informatie naar welke websites op fietsenmaar.nl is gelinkt.

d. Fietsenmaar.nl noch beheerders zijn aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade geleden door het aangaan van een overeenkomst met derden betreffende de aankoop van een product dat werd en/of wordt weergegeven op fietsenmaar.nl.

4. Auteursrecht
Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van fietsenmaar.nl of de auteur.

5. Wijzigingen
Fietsenmaar.nl is gerechtigd de inhoud van dit document zonder verdere bekendmaking te wijzigen.